"Lars Göran Yeudakimchikov Malmquist" av Collection BIOMUS