Galleri Sjöhästen
Aktuell utställning

« Juhani Palmu

Måleri och grafik

Juhani Palmu är en av de internationellt mest kända finländska nutidskonstnärerna. Hans mångsidiga produktion kan man se både i hemlandet och i ett flertal gallerier runtom i Europa och USA. Den bärande kraften i Juhani Palmus konst är den finsk-ugriska folktraditionen, som tack vare konstnärens olika livsskeden och intryck, uppfångade i ett flertal olika kulturer, under den senaste tiden förädlats till att omfatta mellanmänskliga relationer i en föränderlig värld.

Öppettider:

Ons-Fre 15-18
Lö 11-15

Adress:

Galleri Sjöhästen Nyköping
Stora Torget 1
61132 NYKÖPING

Telefon:

0155-28 78 11

Kontakta oss

Karta