Galleri Sjöhästen
Aktuell utställning

« Lina Nordenström

Grafiker

Antikvariat, bibliotek, arkiv, gamla slitna böcker och dokument har alltid varit en inspirationskälla för mig. På senare tid har kartor och ritningar av olika slag blivit den viktigaste utgångspunkten, men jag har också återuppväckt mitt tidigare intresse för tecken och bokstäver – både som abstrakta element och som betydelsebärare, antingen som boktryckt eller som maskinskriven text.

Läsbarhet är ett ord som jag ofta återkommer till; som ofta återkommer till mig. Jag fascineras av det skenbart rationella – det som ger intryck av saklighet, något som går att läsa, men som saknar egentliga referenser till verkligheten. Mina ritningar eller kartor bygger på en form av inre logik, men det går inte att utläsa någon annan innebörd än dess rena form.

Konstgrafiska tekniker, främst olika djuptryckstekniker och boktryck, har varit min språngbräda och är fortfarande mina främsta uttrycksmedel vid sidan av teckning. Ofta arbetar jag också i bokform på olika sätt.

Att skapa är att uttrycka, vilka medel man än använder sig av, men för mig handlar det alltid på ett eller annat sätt om språk.

Öppettider:

Ons-Fre 15-18
Lö 11-15

Adress:

Galleri Sjöhästen Nyköping
Stora Torget 1
61132 NYKÖPING

Telefon:

0155-28 78 11

Kontakta oss

Karta