Galleri Sjöhästen
Aktuell utställning

« Karlheinz Sauer

Silversmide

"Det är först när du kan hantverket i grunden som du kan förverkliga dina ideer."
Så uttrycker Karlheinz Sauer sin syn på sitt vardags-arbete och sin konst. Karlheinz Sauer är silversmed med egen verkstad i Västerås. Man kan nästan säga att han föddes in i ädelsmidet. Han är född 1943 i Pforzheim i Baden-Württenberg i sydvästra Tyskland, den stad som sedan mitten av 1700-talet är centrum för landets ur- och smyckes- industri. Startpunkten på hans ädelsmedsbana var Pforzheim Goldschmiedschule där han gjorde sina första lärospån 1958 - 61. Det var också här han fick lära sig vikten av kvalitet i arbetet. Kraven på de arbeten som lämnade skolans verkstäder var närmast rigorösa och det är dessa kvalitetskrav som fortfarande styr hans verksamhet. Härifrån har han med sig den respekt för hantverkets kvalitet som Erik Fleming under 50-talet predikade i sin roll som pedagog för eleverna vid Konstfackskolan i Stockholm och i sin internationella kursverksamhet. Vid Kunst und Werkschule i hemstaden fortsatte studierna 1962 - 65 och året därpå flyttade han till Sverige och Västerås, där han sedan dess haft sin verkstad i de gamla kulturkvarteren på Kyrkbacken i Västerås. Karlheinz Sauer gör allting själv i sin verkstad, såväl vad gäller corpus som smycken. Han arbetar mycket disciplinerat med absolut trohet till materialen men ibland med friska utvikningar till nya materialkombinationer Så t.ex. har han under de senaste åren i corpussmidet arbetat med kombinationen silver/järn i bl.a. en serie ljusstakar och strängt geometriska skålar. Själv anser han kombinationen ganska naturlig, eftersom han arbetar i en del av landet där båda metallerna under århundraden varit av avgörande betydelse för landets välstånd. Under senare år har Karlheinz Sauer arbetat med corpus i perioder - en period t.ex. med eleganta, lätta kannor, en annan med tunga, träckade skålar. Bland offentliga arbeten under senare år kan nämnas kyrksilver för domkyrkan i Västerås. Sauers silverarbeten följer, främst kanske i corpus-smidet, en nordisk formtradition, men han tillåter sig ibland rejäla utflykter i andra idélandskap, dock utan att någonsin tumma på kvalitetskraven. Även i Karlheinz Sauers smyckeproduktion återspeglas kraven och disciplinen från guldsmeds-skolan i Pforzheim. Här kan emellertid uttrycken stundtals närma sig bysantinsk prakt i metallkombinationerna och inslagen av pärlor och ädla stenar. Smyckena är oftast unika arbeten, gärna i stil och uttryck i samklang med bärarens person. I de senaste årens smycken återspeglas också Karlheinz Sauers bildfostran från ungdomsåren, även när resultaten pendlar från komplicerade, närmast organiska former till den stramaste geometri. Smyckesproduktionen ger här utrymme för ett formspråk som i översättning återfinns i Sauers bilder, ofta praktfulla ikonbesläktade tavlor med bl.a. guld och silver som botten och däröver stabila balkmönster och spindelvävstunna linjefält. Karlheinz Sauers konstnärsskap vilar på en stabil grund av hantverkskunnande, på kunskaper som därmed kan tillåta de vildaste utflykter, den vidaste konstnärliga frihet utan kvalitetsförluster.

Öppettider:

Ons-Fre 15-18
Lö 11-15

Adress:

Galleri Sjöhästen Nyköping
Stora Torget 1
61132 NYKÖPING

Telefon:

0155-28 78 11

Kontakta oss

Karta