Galleri Sjöhästen
Aktuell utställning

« Hanna Hagström Ohlén

Keramiker & Konstnär

Född 1970. Verksam i Göteborg där hon bor och har sin keramikverkstad.

I mitt keramiska arbete har jag valt att arbeta med Urnan som form och uttryck. Urnan är så ursprunglig och dess form tilltalar mig. Formen på mina Urnor kan variera från en stor vid form eller liknas vid Amforan som jag kom i kontakt med första gången när jag studerade till arkeolog. Som kontrast till amforans form har jag nu arbetat fram en ny form som är friare i sitt formspråk och uttryck. Det är kontrasterna som är spännande att arbeta med.
Vad som är mitt signum i mitt skapande är mina glasyrer med en färgsättning som är vit och koboltblå, ibland en dekor med prickar, streck och skiftningar med glasyrer lager på lager likt transparenta akvarellmålningar.
Strukturen på Urnan arbetar jag mycket med där jag ristar och trycker in olika föremål så att skiftningar och skuggspel framhävs.
Mina Urnor arbetar jag fram i både ler- sten och porslinslera beroende på vilket uttryck jag eftersträvar.
Jag tror att jag valt lera som mitt uttrycksätt för att det är så jordnära och för att bemästra leran och kunna forma den måste fokuset ligga här och nu... Jag fångar ögonblick när jag skapar med leran och det är så mina urnor tar sig i uttryck och därför blir alla urnor i s

Öppettider:

Ons-Fre 15-18
Lö 11-15

Adress:

Galleri Sjöhästen Nyköping
Stora Torget 1
61132 NYKÖPING

Telefon:

0155-28 78 11

Kontakta oss

Karta