Galleri Sjöhästen
Aktuell utställning

« Gunilla Lindberg

Måleri

Mina tankar kring konsten kretsar kring vårt behov av konst som jag ser som något tidlöst och existentiellt betingat. År 2007 skrev jag en magisteruppsats på Stockholms universitet " Yrjö Hirns estetiska teorier", med tonvikt på att konst är viktigt eftersom det ger oss människor en möjlighet till att förstå oss själva, men även världen runt om.
För mig passar det att våga släppa min teknik och mer lita på min intuition, jag tänker att det i intuitionen finns äkthet och kontakten med det som finns i det omedvetna. När vi står framför en målning tror jag vi blir mer uppmärksamma, medvetet eller omedvetet söker vi oss tillbaka för att lappa ihop det förflutna med nuet det vi förlorat men även det vi har vunnit inom oss, allt i ett.
Mest av allt vill jag att min konst ska väcka någonting hos den som betraktar och i den meningen väljer jag min teknik och komposition med förhoppning att kunna väcka känslor eller tankar. När jag själv tittar på konst kan det ibland uppstå ett flow, jag frigörs från mig själv och upplever ett speciellt lugn. Möjligen beror det på igenkännandet som är en av våra viktigaste förmågor. Vi fastnar för något i ett konstverk berörs på ett sätt som gör det möjligt att släppa kontrollen och att överlåta oss till ett nytt inre rum inom oss.
Konsten som en befriare till oss människor och konsten som kan skapa relationer oss emellan. Om du tycker något kring detta eller min konst, så hör gärna av dig.
Det ser jag framemot.

Öppettider:

Ons-Fre 15-18
Lö 11-15

Adress:

Galleri Sjöhästen Nyköping
Stora Torget 1
61132 NYKÖPING

Telefon:

0155-28 78 11

Kontakta oss

Karta