Galleri Sjöhästen
Aktuell utställning

« Caroline Möller

Keramik

Jag har bott och arbetat som keramiker i 30 år på norra Öland. Här har jag min verkstad och mitt galleri.

Min inspiration får jag till stor del från naturen - formerna och färgerna som omger mig i vardagen. Verket växer ofta fram successivt under själva processen och det ändras ofta under arbetets gång.
Drejskivan är mitt främsta arbetsredskap men jag vrider,
vänder och skär ofta mig fram till resultatet.
Jag har den senaste tiden arbetat med tre olika sätt att bränna beroende på vad jag vill uttrycka. Stengods, raku och lågbränd saltbränning, så kallad saggarfired.
Jag strävar ofta efter att tänka på nya sätt och letar efter nya utmaningar, samtidigt som det klassiska och det enkla alltid finns med mig
Mina konstverk är för mig ett resultat av en process där de olika delarna form och färg blir till en helhet.

Öppettider:

Ons-Fre 15-18
Lö 11-15

Adress:

Galleri Sjöhästen Nyköping
Stora Torget 1
61132 NYKÖPING

Telefon:

0155-28 78 11

Kontakta oss

Karta