Galleri Sjöhästen
Aktuell utställning

CV

Utbildning:

Kungliga konsthögskolan, Stockholm 1976-81
Vidarutbildning i glasmåleri 1982
Vidarutbildning i Monumentala tekniker 1995-96i

Utställningar i urval:

2011 Södertäljes Rådhus
2010 Edsviks konsthall

Samlingsutställning. 8 kvinnor som arbetar i hårda material.
Medverkar i ” Smaka på Tjust” i sept.

2009 Galleri Risby sommarutställning i Roslagen.
Konstnärernas Höstsalong på Kistamässan.
Galleri Kretsen i Södertälje 26 sept.
Julutställning på Konsthallen i Gamla Stan.

2008 Offentlig utsmyckning ”Kudden ”på Biblioteksgatan
i Vetlanda (180x200cm).

Utställning på Solna Bibliotek.
Utställning på Regeringskansliet i Sthlm.

2007 Länsmansgården i Åkersberga separatutställning.
Galleri Konsthantverket samlingsuts, Sthlm.

2004 Galleri Storgatan 31 separat utst, Västervik.
Konstnärshuset samlingsutst. Sthlm

2003 Storgatan 31 samlingsutställning, Västervik.

2002 Galleri Aniara samlingsutställning.

2001 Konstnärshuset separatutställning.

2000Separatutställning på Södra Galleriet.
Simply Swedish samlingsutställning i London.
Heagård Konsthantverksutställning.

1999 Sinuskurvan, Utför en 27 m lång glasmålning för Energimyndigheten.

1998 Vikariera på KKH som adjunkt i murala tekniker 6 mån.
Gör ett TV program för utbildningsradion om hur man målar med
akryl.
Medverkar i Rosendahls Kulturhuvudstadssatsning ”Trädgården och
konsthantverket” med betongföremål.

1997 Utsmyckning av hisshall på thoraxkliniken på KS i glas och mosaik.
Undervisar i måleri på Folkuniversitetets utbildningslinje.
Medverkar i Gamla Stans T-baneutsmyckning som konstnärlig
handledare i 6 månader i terazzotekniker (upphovsman Göran Dahl).

1996 Väggmålning ”Kaos och ordning” + mosaik utförd på Halmstads läns Sjukhus.
Vik. som lärare på illustration och grafiskformgivning på Folkuniversitetet.
Skissuppdrag av Sthlm:s läns landstingför KS. Deltar i två samlingsutställningar hos galleri Aniara.

1995 Vidar utbildning i Monumentala tekniker på KKH i Sthlm
3 terminer.

1994 Utställning galleri Aniara, Sollentuna.
Utställning galleri Lucifer Skövde.
Samlingsutställning Konstfrämjandet i Örebro.
Inom och utomhus utsmycknings kurs på KKV

1993 Utsmyckning av barnstuga i Tyresö.

1992 Stipendium ur Konstakademien fonder.
Driver Ateljéskolan.
Screenkurs i vattenbaserade färger, KKV.

1991 Startar en privat undervisning kallad Ateljéskolan.
Skissar ett golvmönster åt Byggnadsstyrelsen i Sthlm .Renoveringsarbete av Mörby t-banestation.

1990 2st väggmålningar i Winnhuset i Gävle för Atrium fastighet.
Statligt arbetsstipendium.
Lärare i måleri för Studiefrämjandet.

1989 Serigrafi KKV
Utsmyckning för Contector ark. i Göteborg.

1988 Uppdrag för Berg ark.kontor AB . Väggmålningar i Luleå, Norrköping.
T-bane konst, 3 st lösa målningar för SL. Utställning i Skövde galleri Lucifer
Väggmålning i Manillaskolans elevmatsal.

1987 Forts. på utsmyckning av Nybergskolan.
Utförde 3 st väggmålningar för Bergark. AB Sthlm, Västerås och Växjö.
Utställning Café Mejan.

1986 Utsmyckning av Nybergskolan.
Uppdrag av Statens Konstråd en väggmålning på P4 i Skövde
Väggmålning för Bergsark. AB i Lund.
Utställning galleri Lucifer i Skövde.
Utställning galleri God konst Linköping.

1985 Uppdrag av SJ och SL av 2 stora tillfälliga målningar.
Utställning på Karby gård.

1984 Barnstugeutsmyckning i Järfälla.
Skissuppdrag för Statens Konstråd. P4 i Skövde
Utställning på Galerie Blanche i Sthlm.

1983 Fort.på Kvarntorpsskolans utsmyckning
Utställning på galleri Lukas i Linköping.

1982 Vidareutbildning på KKH i glasmåleri.
Utställning på Bild och Form i Västerås.
Utsmyckning, Nybergsskolan.
Utsmyckning i Kvarntorpskolan.

1981 Debut utställning på galleri Händer i Sthlm.

1980 Uppdrag för Sv Bostäder att måla en al´secco målning på Hagagatan i Sthlm.
TV 2 filmade under arbetets gång och det blev en 30 min. film om ”Drakens” tillkomst.

Övrigt:

REPRESENTERAD
Statens konstråd
Lanstingen i Stockholm, Halmstad,
Skövde, Västervik, Linköping.
Sv. Allmänna Konstförening mfl.

ANSTÄLLNINGAR
1998 Vikariat på Konsthögskolan som adjunkt i monumentala tekniker.
1997 Konstnärlig assistent för terrazzoarbetena på Gamla Stans T-banestation.
2004 Konstskolan, lärare i måleri

ÖVRIGT
1998 Utbildningsradions TV2”att måla en akryl” med Åsa Hasselrot
1981”Draken”,en TV 2 produktion om mitt arbete med en alseccomålning tillblivelse-

Jag ordnar Kreativa ”kicks off,” workshops” för företag, föreningar, och arbetslösa.

Öppettider:

Ons-Fre 15-18
Lö 11-15

Adress:

Galleri Sjöhästen Nyköping
Stora Torget 1
61132 NYKÖPING

Telefon:

0155-28 78 11

Kontakta oss

Karta