"Ria Roes Schwartz" av 25-��rs Jubileumsutst��llning