"N��r en f��gel och fisk tr��ffas" av Azita Sassanian