"Anna Eilert" av Frön ger hopp Samlingsutställning